#127: Jorden vi ärvde

Under allting finns marken. Ingenting kan vara äldre i en stad än jorden den står på. Vi söker efter medeltida donationsjordar under Pildammsparken, tomträtten som kom och försvann i trädgårdsstäderna och måttet av en kedja som täckte hela USA med fyrkantiga markrutor. Det blir avrättade danska fogdar, muskelhypotek och institutionsgördlar att ta med in i sommaren med den största frågan av alla: Vem äger jorden?

Mer innehåll om ämnet