Staden #112 Karlstad – berättelser i gränslandet

Berättelsen om Karlstad är en del i berättelsen om Värmland. Stad och landskap sitter samman.

Staden på älven, på sandbankarna, de ständigt rörliga: Från Sandgrund till Orrholmen, vatten på alla sidor. En älv som gör byggnaderna små och staden stor.

Stångjärnshammarna i bruken i norr var början på stadens borgerliga välstånd. I finnskogarna slog sig arbetsmigranterna ner och började bruka jorden men kom i konflikt med brukspatronerna från stadens torg. Idag återvänder forskarna till finnskogens källor för att skriva om historien om de som kom från Savolax för att svedjebruka jorden när staden Karlstad var ung. Berättelsen om Karlstad och berättelsen om Värmland hör ihop, från Selma Lagerlöf till Ulf Malmros.

Norr om Karlstad, i Fryksdalen, hittade Selma Lagerlöf historierna som blev en ny litteratur, som utmanade den realistiska urbana romanen. Karlstad är en del i detta berättelsernas landskap. I Fryksdalen ligger Berättarladan, Västanås teaters teaterscen och Värmlands största lada.

Här finns plats för stora lador som Västanå teater och långa köksbord för radikaler som Gerda Hallberg. I en stad byggd kring hierarkier som berättelserna och gör-det-själv-andan kan förändra.

Mer innehåll om ämnet