Dan Hallemar och Håkan Forsell har drivit podcasten Staden i fem år. Första avsnittet sändes femte september 2013 och handlade om Kiruna.

Podcasten Staden fem år!

Från Kiruna, via Bredäng och Kalmar, till Neapel, Istanbul och slutligen Fès. Fem år har gått sedan första avsnittet av Staden sändes, och genom åren har lyssnaren fått följa med på en vandring bland marknader, tunnelbanor och kyrkogårdar, in i små slutna rum och ut i stadens pulserande centrum, till övergivna platser och de som precis sett dagens ljus. Bakom podden står Håkan Forsell och Dan Hallemar.

Håkan Forsell och Dan Hallemar! Podcasten Staden fyller fem år i år. Vad fick er att dra igång den?
– Det började med att Sveriges Arkitekters dåvarande kommunikationschef André Johansson hörde oss prata med varandra på krogen och tyckte att fler skulle vara intresserade att lyssna. Det här var vintern 2013 och poddar hade börjat låta höra av sig mer och mer. Vi kom ganska snart på namnet Staden och tänkte att varje avsnitt skulle behandla en stad. Lyfta fram hur alla städer, stora eller små, bär på en mängd berättelser, konflikter, historia, politik som är synligt i den byggda miljön. Vi började med Kiruna och höll oss en del i Sverige första säsongen. Håkan har länge haft breda internationella nätverk som vi också började använda för poddens räkning. Utan dessa kontakter med historiker, sociologer, arkitekter, aktivister och konstnärer hade vi aldrig kunnat expandera som vi gjorde. De lokala experterna har varit avgörande för att vi har kunnat tränga så djupt in i en stads egen problematik. Inledningsvis litade mest på vår egen fascination och vårt intresse för städer men så hade vi nog bara orkat i femton avsnitt. Det var nödvändigt att en form och metod växte fram som kunde strukturera både fältstudier och samtal. Den växte fram efter de första tio avsnitten.

Vilka ambitioner har ni haft med Staden?
– De ambitioner vi har haft har egentligen alltid drivits av vårt intresse för städer och byggd miljö. Det har funnits ganska lite av spekulation eller analys över hur och varför vi ska göra saker. Några värderingar har varit viktiga för oss själva, t.ex att alla städer är lika mycket värda att undersöka. Hjo är lika värd att göra som New York. I vissa avsnitt har vi ställt upp förbud mot att använda vissa begrepp, som ”förort” eller ”gentrifiering”, för begreppen blir lätt ideologiska dimridåer, när man istället kan anstränga sig och säga vad man menar. När vi gjorde Baltimore hade vi ett förbud att säga ”The Wire”, eftersom det just i den staden kändes nödvändigt att inte blanda in fiktionen som redan dominerade synen på staden.

– Det som hela tiden har varit en bärande ambition är att göra ”politiska vandringar”, att vi tillsammans med lyssnaren vandrar i städer med den uttalade viljan att förstå hur städer formas. Att utforskandet av en stad handlar mycket om fysiska rörelser i rummet, där inte ritbord, teorier eller artiklar ska stå i fokus. Vi vill ju lära oss att se nya saker, att överraskas och när vi gör podden känns det ofta som att alla som lyssnar är med på den resan.

Finns det några städer som överraskat er, och i så fall,  på vilket sätt?
– Alla städer överraskar oss. Man har en föreställning som så fort man börjar gå utmanas. Vi har aldrig lämnat en stad med samma föreställningar och kunskaper som vi hade när vi åkte dit. Men vissa städer kanske har överraskat mer än andra. Södertälje var en sådan stad, som vi båda bott nära under en längre tid, men egentligen aldrig utforskat. Det var också en stad som kastade om begrepp i huvudet på ett roligt sätt: Vad är centrum? Vad är periferi? Hur ser rörelserna ut i en stad?

Vilka städer ligger er personligen extra nära hjärtat?
Dan: Jag kan inte sluta tänka på Los Angeles och byarna utanför Skellefteå.
Håkan: Jag tycker Savannah var en fascinerande stad över all förväntan, för att bara nämna en av alla.

Vad kan vi lyssnare vänta oss i höst?
– Det kommer att bli en politisk vandring i Stockholm mellan två stadsdelar som ligger tre kilometer från varandra och som båda utgör var sin extrem i planeringshistorien: Liljeholmen och Årsta. Vi planerar ett avsnitt om staden och tiden – vi gör emellanåt tematiska avsnitt som kan röra sig fritt mellan flera städer, vi har tidigare gjort t.ex. Staden och ensamheten eller Städer och djur. Vi planerar också en längre resa till Norra England. Vi har bara gjort ett London-avsnitt från Storbritannien och vill nu dyka in i det Brexit-upptagna landet och se vad vi kan hitta. Och sen har vi börjat förundersökningarna på en stad i Sverige, så synnerligen speciell att ingen ännu har fått syn på den ordentligt!

Emilia Strandh Holmqvist
Emilia Strandh Holmqvist är webbredaktör för tidningen Arkitektur. Hon har en bakgrund som kulturjournalist och redaktör.

Mer innehåll om ämnet