#134: Staden – stad av gator

I vårt nya avsnitt bygger vi en stad av gator. En stadsvandring i allvarets skugga. Nygatorna, promenaderna i Norrköping, den svävande Cardon i Split. Alla är de föreställningar om en ny stad och gatan som leder dit. I återvändsgränderna i Fèz och i förstäderna finns en osäkerhet och en trygghet. Vi bygger en stad av gator och sedan förstör vi den. De nya krigens battlescapes är stadens gator. Där rör sig motståndet och förstörelsen kvarter för kvarter.

Mer innehåll om ämnet

Bebodda platser

Håkan Forsell har i boken Bebodda platser samlat ett urval av sina essäer, artiklar, blogginlägg och fältstudier om den urbana värld som växt fram under efterkrigstiden, och särskilt efter 1989.

229 kr

Visa