Bebodda platser

Bebodda platser

Pris: 229 kr
Prenumerant: ? 199 kr

Håkan Forsell har i boken Bebodda platser samlat ett urval av sina essäer, artiklar, blogginlägg och fältstudier om den urbana värld som växt fram under efterkrigstiden, och särskilt efter 1989.

Texterna rör sig från stadsomvandlingar i Baltimore till förfallna flyktingbostäder i Aten, från hip-hop-scenen i Neubrandenburg till skolsegregationen i Berlin, från allmännyttan till finansurbanismen, från murar till konsumtionstempel – och däremellan: Irrfärder i Växjö. Fotbollshuliganer i Wien. En rondellmarsipulami i Charleroi. En kricketmatch i Årstaviken.

Bebodda platser är ett stadsbyggnadspolitiskt och historiskt bidrag till ”akutforskningen” om städers materiella och kulturella betydelse. Hur ser egentligen den urbana samtidshistorien ut? Vad berättar den byggda miljön om vilka val samhällen och enskilda har gjort? Hur tolkas stadslandskapet i olika tider och på olika platser?

Håkan Forsell är urbanhistoriker, docent i historia vid Stockholms universitet och forskare vid IRS/Center for Metropolitan Studies, TU-Berlin. Tillsammans med Dan Hallemar gör han podden Staden.

Vikt: 650 g
Dimensioner: 225 × 150 × 23 mm