Sökresultat

Inlägg

Plats för publiken

Nationalmuseums butik och omkringliggande publika utrymmen har fått nya tillägg i ljus och kärv ask. De präglas av en tilltalande vardaglig självklarhet, skriver Tomas Lewan. Museibutiker och faciliteter för allmänheten…

Den offentliga dialogen – ett spel för gallerierna

”Tydliga tematiska riktlinjer och geografiska fördjupningar av översiktsplanen på områdesnivå”. Det är vad som krävs för att stärka Stockholms stadsplanering, menar Samfundet S:t Erik, Svenska Byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Axel…

Varför inte binda samman kontexten till en helhet?

I Östersund har Nationalmuseum fått en filial i friluftsmuseet Jamtli. Frida Grahn har besökt en pragmatisk furumonolit. Framför en högrest vägg i obehandlad furu håller en grupp rösträttsaktivister ett eldigt…

Museernas moder: ett konstverk i sig

Nationalmuseum är de svenska centralmuseernas ursprung. Såväl Moderna museet som Livrustkammaren, Östasiatiska museet och Historiska museet har sina rötter i huset på Blasieholmen. Kungliga Biblioteket kan också räknas in i…

Se parker som en resurs om krisen kommer

Att stadsodlingar fyller en viktig funktion visar inte minst erfarenheter från de båda världskrigen. Om krisen eller kriget kommer kan parker bidra till ett mindre sårbart samhälle, skriver landskapsarkitekten Desiree…

Staden #97 Staden och tiden

Staden kan, förutom att betraktas som en byggd storskalig struktur, också betraktas som bestående av små handlingar och vardagliga rörelser – som en tidsgeografi. I varje nu händer tre ting:…

The Swedish National Museum of Art reopens

The soon reopening Nationalmuseum in Stockholm has a silent architecture thats respects Stüler’s original, but also speaks with more clarity, writes Catherine Slessor. In 1768, the Swedish artist Alexander Roslin…

”Jag vill skapa museirum för alla”

På nya Nationalmuseum har utställningsrummen fått ett nytt arkitekturkoncept av den amerikanska arkitekten Joel Sanders. ”Jag ser det som mitt jobb att lotsa åskådaren genom rummet, både visuellt och rent…

Nr 6 2018 – Konsten i nytt ljus

I Arkitekturs temanummer får du den mest heltäckande bilden av det nyöppnade Nationalmuseum. Vi fördjupar oss i renoveringen, utförd av Wingårdhs och Wikerstål, med ett stort antal ritningar och fotografier….

Intervju: Bert Leandersson

Vallås kyrka i Halmstad, ritad av Lise och Hugo Höstrup, invigdes 1975. I nummer fem av Arkitektur publicerade vi en bild av kyrkan, signerad fotografen Bert Leandersson. Vi frågade honom…

Arkitekturfotot: Bert Leandersson

Bilden föreställer Vallås kyrka, som ritades av Lise och Hugo Höstrup och invigdes 1975. Den togs med i projektet om moderna kyrkor som jag och författaren Helena Lind gjorde tillsammans….