Sökresultat

Inlägg

Nytt nummer av Arkitektur – tema bostad!

I Arkitektur nr 7 tittar vi närmare på nybyggda bostadsmiljöer, ur bland annat hållbarhetssynpunkt. Spridd, Wingårdhs, Stadstudio och Sweco har alla sina sätt att ta sig an hållbarheten, precis som…

”En dold pärla”

I senaste numret av Arkitektur har fotografen Karin Björkquist tagit en bild på trappan i Villa Hillfon. Karin, vad var det med trappan i Villa Hillfon som fick dig att…

Arkitekturfotot: Karin Björkquist

Trappan är massiv men tycks ändå hänga helt fritt. Går du upp kommer du till Herthas tecknarstudio. Går du ner kommer du till köket. Vi dokumenterade keramikern Hertha Hillfons och…

Plats för publiken

Nationalmuseums butik och omkringliggande publika utrymmen har fått nya tillägg i ljus och kärv ask. De präglas av en tilltalande vardaglig självklarhet, skriver Tomas Lewan. Museibutiker och faciliteter för allmänheten…

Den offentliga dialogen – ett spel för gallerierna

”Tydliga tematiska riktlinjer och geografiska fördjupningar av översiktsplanen på områdesnivå”. Det är vad som krävs för att stärka Stockholms stadsplanering, menar Samfundet S:t Erik, Svenska Byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Axel…

Varför inte binda samman kontexten till en helhet?

I Östersund har Nationalmuseum fått en filial i friluftsmuseet Jamtli. Frida Grahn har besökt en pragmatisk furumonolit. Framför en högrest vägg i obehandlad furu håller en grupp rösträttsaktivister ett eldigt…

Museernas moder: ett konstverk i sig

Nationalmuseum är de svenska centralmuseernas ursprung. Såväl Moderna museet som Livrustkammaren, Östasiatiska museet och Historiska museet har sina rötter i huset på Blasieholmen. Kungliga Biblioteket kan också räknas in i…

Se parker som en resurs om krisen kommer

Att stadsodlingar fyller en viktig funktion visar inte minst erfarenheter från de båda världskrigen. Om krisen eller kriget kommer kan parker bidra till ett mindre sårbart samhälle, skriver landskapsarkitekten Desiree…

Staden #97 Staden och tiden

Staden kan, förutom att betraktas som en byggd storskalig struktur, också betraktas som bestående av små handlingar och vardagliga rörelser – som en tidsgeografi. I varje nu händer tre ting:…

The Swedish National Museum of Art reopens

The soon reopening Nationalmuseum in Stockholm has a silent architecture thats respects Stüler’s original, but also speaks with more clarity, writes Catherine Slessor. In 1768, the Swedish artist Alexander Roslin…

”Jag vill skapa museirum för alla”

På nya Nationalmuseum har utställningsrummen fått ett nytt arkitekturkoncept av den amerikanska arkitekten Joel Sanders. ”Jag ser det som mitt jobb att lotsa åskådaren genom rummet, både visuellt och rent…