Stor målning bärs uppför trappan på Nationalmuseum 1959. Helge Sjöqvist, Erik Widell, Rolf Nyberg, Mauritz Andersson, Per Erik Anderberg och Arne Holm. Foto: Nationalmuseum

En tillbyggnad skulle ha markerat Sverige internationellt

Diskussionerna som föregick Nationalmuseum på 1800-talet liknar på många sätt dem som förs i vår tid. Om det inte handlar om oenighet kring platsen för byggnaden eller byggnadens ...

Detta innehåll kan endast läsas av inloggade prenumeranter. Bli prenumerant här!

Mer innehåll om ämnet