Sökresultat

Bok

Sveriges naturum

Naturvårdsverkets uppdrag är att verka för ett hållbart samhälle. Ett led i det arbetet är utbyggnaden av besökscentra i viktiga naturområden, så kallade naturum. Ett 30-tal har byggts sedan 1970-talet,…

Bebodda platser

Håkan Forsell har i boken Bebodda platser samlat ett urval av sina essäer, artiklar, blogginlägg och fältstudier om den urbana värld som växt fram under efterkrigstiden, och särskilt efter 1989….

The Architecture of Carl Nyrén

”Carl Nyrén är en produkt av den nordiska kulturtraditionen och särskilt den svenska välfärdsstaten med honnörsord som solidaritet och omsorg rotade i det så kallade Folkhemmet. Samtidigt återspeglar hans arkitektur…

Kalmar domkyrka i nytt ljus

Denna bok är en hyllning till nyligen återinvigda Kalmar domkyrka. Kyrkan ritades av Nicodemus Tessin d.ä. i mitten av 1600-talet och anses vara en av norra Europas bäst bevarade barockkyrkor….