Landskap Nu!

Över 50 aktuella projekt presenteras med foton, skisser och beskrivande texter. Byggda anläggningar, projekt i skisstadier, aktuell forskning och re ektioner från skribenter ryms i boken. Dessa kommer att utgöra ett ovärderligt kunskapsunderlag för aktiva inom branschen och ett avtryck för vår tid.

Aldrig har landskapsarkitekturen i Sverige presenterats så här brett med så mycket utrymme. En bok till den som har ett intresse av hur städer utvecklas, hur landskapsarkitekterna tänker när de planerar och genomför projekt. För den som vill inspireras och sporras av hur vi kan bygga bättre städer.

Utgivningsår: 2016