Från aktionsradie till Y-front: Ord i tiden 2021

Aktionsradie | Inom den offentliga konsten används begreppet aktionsradie för en fredad zon runt verket. Är det några som behöver en aktionsradie är det barn i staden. Borde inte skolan omges av en fredad zon?

Arkitekturbad | Det japanska skogsbadet shinrin-yoku har fått stor spridning världen över. Arkitekter på Ettelva lanserar konceptet arkitekturbad på ställen som berör genom både läge och gestaltning.

Cykelkök | Inget nytt bostadshus utan ett cykelkök! Förr i tiden hette platsen där du lagar och vårdar din cykel ”verkstad” men nu är det i köket festen är, hämtat från engelskans Bike Kitchen.

Cykelställssyndromet | ”Parkinsons lag” beskriver fenomenet där avgörande beslut fattas förbehållslöst medan detaljer som ett cykelställ diskuteras ingående. Om framtidsfrågorna är det tyst, medan politiker diskuterar sadeltak.

Digifysisk | Stockholm fick sin första digifysiska vårdcentral tre år efter införandet i svenska nyordslistan 2018. Vårdcentralen kan ses som en app som har fått väggar och tak och 600 kvm att breda ut sig på.

Dugnad | Norskans ”dugnad” betyder frivilligt, obetalt arbete som utförs i grupp, som att bygga hus och driva saker ”på dugnad”. Svenskan saknar dock ord för gemensamt arbete till gemensam nytta.

Grannskapskontor | Lösningen sparar in resor och låter människor mötas över yrkesgränserna, mer hemlikt än kontorshotell och mer familjärt än internetkafé för de 40 procent svenskar som jobbar skärmledes.

Grön infrastruktur | Hoppet om att klimatsäkra städer står till den gröna infrastrukturen. Allt som kan behållas i form av parker och grönstråk kan rädda staden vid skyfall och jämna ut temperaturen.


Guld | Från Sven-Harrys till Naturvårdsverkets guldstjärna som symbol för nationalparkerna – och så kom 3 700 ton Guldbro skeppat från Kina. Guldets förtrollning är evig – men är allt guld, som glimmar?

Havrebetong | När man tillverkar ett ton cement till betong får man lika mycket koldioxid på köpet. I ett forskningsprojekt av RISE har aska från bränt havreskal ersatt cement med goda resultat.

Habitektur | Det antropogena landskapet behöver ge plats åt fler arter än människan, som i den flerartsvänliga bron i Austin, Texas, där 1,5 miljoner fladdermöss blivit stadens nya attraktion. Bygg över artgränserna!

Kvartalsarkitektur | Kommunala aktörer låter det privata köpa upp det gemensamt ägda rum för att sedan bli hyresgäster i en utveckling där samhällstillgångar satts i händerna på marknaden, och där arkitekturen anpassar sig.

Materialmäklare | Bygg- och rivningsbranschen producerar mest avfall i Sverige, näst efter gruvindustrin. Med kraven på cirkulära materialflöden byter rivningskonsulter namn till ”materialmäklare”.

Parloir | På Känsö karantänstation finns en liten kiosk som påminner oss om ”besökshantering i pestens tid”. Parloiren – samtalspaviljongen – från 1818 skiljde besökare från sjuka med svavelränna och stålnät.

Plusstad | Regeringens bostadssamordnare och Fossilfritt Sverige lanserade konceptet Plusstaden där plusehus, plusgator och plusparker ska generera mer energi än vad staden gör av med.

Remote Work Hub | Co-livingföretaget Common planerar Remote Work Hubs i amerikanska städer som nobbas av den ”kreativa klassen”. Är dessa ”talangkluster” trendsättare eller bara glorifierade arbetarbostäder?

Skyfallsstrateg | Stockholm rustar sig mot framtida vattenmassor genom att synka planarbetet med skyfallsåtgärder. Den nya skyfallsstrategen Henrik Bodin-Sköld har till uppgift att tidigt lokalisera riskerna.


Säckgata
 | I stadsbyggnadssammanhang ses återvändsgränden som ett misslyckande, men i allt det förtätade kan den bli en fristad, en plats för basketkorgar, kritor på asfalt och landhockey. Reclaima säckgatan!

Tidsepok | Oron för att stadsmiljön utvecklas så att vissa saker ”ser ut att vara från en annan tidsepok” – borde inte en stadsutvecklingsdirektör kunna uttala sig tydligare? Är det en fråga om att välja epok?

Tvättsvampsstad | Kinas rekordsnabba urbaniseringsprocess kräver lösningar för både avlopps- och dräneringssystem. Tvättsvampsstadens grönska suger upp regn, renar luften och sänker temperaturen.

Un-real estate | I boken Real Estate kallar Deborah Levy hemmen hon fantiserar om att bo i för sin un-real estate. Real estate kräver arbete, underhåll och stora pengar. Är drömmarna en bättre investering?

Värmeofficer | I samband med sommarens alla förödande bränder i Grekland utsågs Eleni Myrivili till staden Atens första officiella värmeofficer, med uppgift att ta strid mot värmeapokalypsen.

Well | Byggbranschens nya certifieringssystem Well Building Standard handlar om livsstil och ”mjuka värden”, där aspekter som ”fitness” och ”mind” bedöms för att säkra livskvalitet och hälsa.

Y-fronten | I byggbolagssvängen spreds Y-namnen som en farsot med Afry, Brixly och Arqly. Har Ronny, Conny och resten av Y-fronten skakat av sig sitt socioekonomiska stigma för att möta en tryggare framtid?

——
Detta är kortversionen av 2021 års ord såsom de har plockats upp och beskrivits av Claes Caldenby, Anders Kling, Annica Kvint, Dan Hallemar, Veronica Hejdelind, Rasmus Waern, Joanna Zawieja och Malin Zimm, som också redigerat och sammanställt listan. 
Färska ord i tiden presenteras i varje nummer av Arkitektur.

Mer innehåll om ämnet