Arkitektur Förlag på Bokmässan

Nu släpps boken Den urbana fronten. Välkommen på boksignering, livesänd podcast och samtal om stadens makt och ojämlikhet.

Är du på väg till Bokmässan i Göteborg? Missa inte Arkitektur Förlags programpunkter och boken Den urbana fronten.
Debattscenen 11-11.40 på fredag 25/9 diskuterar författarna Catharina Thörn och Katarina Despotovic sin helt färska bok Den Urbana Fronten – en dokumentation av makten över staden.
På fredagen klockan 14-14.50 sänds av Podcasten Staden live, med Dan Hallemar. (se detaljerat program nedan)
Våra senaste titlar finns att köpa till mässpris Dokument Press monter (B02:22) under hela mässan. Här kommer författarna till Den urbana fronten, Katarina Despotovic och Catharina Thörn, finnas för signering torsdag 14-14.30 och fredag kl 12-12.30.

Hjärtligt välkomna!

 

Detaljerat program:

Den urbana fronten
fredag 25 sep kl. 11:00 – 11:45
Om makt och ojämlikhet i byggandet av staden

Det brokiga industriområdet Kvillebäcken ska förvandlas till Göteborgs nya skyltfönster. Författarna till den helt nyutkomna boken Den urbana fronten har granskat projektet och tagit reda på vad som egentligen döljer sig bakom begreppet hållbar stadsutveckling. Idag driver städer gentrifieringsprocesser och makten finns hos dem som har resurserna. Det är inte – som det ofta framställs – en naturlig eller oundviklig utveckling utan är ett politiskt val. Vem byggs den nya staden för? Varför vill staden tränga ut de som etablerat sig på en plats? Och vilka följder får det på längre sikt?

Dan Hallemar, chefredaktör på tidskriften Arkitektur, diskuterar dessa frågor med författarna Catharina Thörn, forskare vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet och Katarina Despotović, fil kand i Kulturstudier och fotograf.

Medverkande: Catharina Thörn, Katarina Despotović, Dan Hallemar

Plats: Debattscenen, F-hallen, F01:58

Arrangör: Arkitektur förlag

Podcasten Staden
fredag 25 sep kl. 14:00 – 14:50
Göteborg – den nya arbetarklassen i den gamla arbetarstaden

Få städer har som Göteborg identifierats med arbete. Arbetarstaden har romantiserats, manifesterats och – som många andra gamla industristäder – omvandlats till en ny kunskaps-, upplevelse- och livsstilsstad. Men det lågavlönade arbetet har inte lämnat Göteborg. Det har bara skiftat form och bytt plats.
Dan Hallemar, chefredaktör för tidskriften Arkitektur, har ett samtal med Klara Öberg, professor i antropologi och etnologi som i våras disputerade med en avhandling om asylsökande och emigranters informella arbete och sociala nätverk i Göteborg. Podcasten Staden gör en bildlig politisk promenad och söker efter den nya arbetarklassen i den gamla arbetarstaden.

Medverkande: Dan Hallemar, Klara Öberg

Plats: Digitala Torget, Live Podcast, F-hallen, F02:30

Arrangör: Arkitektur Förlag & Tidskriften Arkitektur

Mer innehåll om ämnet