Sydöstran, Luleå. Foto: Håkan Forsell.

Redaktionen tipsar: Svartöstan, Luleå

Gå längs med järnvägen till Svartöstan. Industrin på ena sidan, havet på den andra. Svartöstan började anläggas från 1894 som en kåkstad för de arbetare som fick arbete när malmbanan kom från Gällivare 1888. Luleå stad ville inte ta emot dem så de fick bygga utanför staden i det som arkitekturhistorikern Gregor Paulsson brukar referera till som ”den urbana halvskuggan”. Robert Asplund köpte upp skogsskiften från bönder och lät en lantmätare stycka den inköpta marken i ett rutnät av fyrkanter. Varje fyrkant bestod av fyra tomter. Svartöstan byggdes utanför stadsplanen. Den växte ”med amerikansk fart” och hade vid sekelskiftet 1900 omkring 2000 invånare. Svartöstan blev från 1970-talet en viktig plats för Luleås kulturliv, många verksamma konstnärer, musiker och andra kulturarbetare bosatte sig här. Svartöstan beskrevs i tidningen Aktuellt i Politiken, 7/1979 ”lite is i magen inför oförutsedda utgifter och händelser.” Idag när man kommer dit kan man känna förändringen, den betraktas nu som en attraktiv del av staden, där hyresbostäder försvunnit och nybyggen planeras. Stadsdelens skola lades nyligen ner trots protester från de boende. Men Svartöstan är fortsatt värd ett besök, för sin ännu obstinata skevhet och sitt makalösa möte mellan industri och natur.

Adress: Svartöstan, Luleå

Dan Hallemar
Dan Hallemar är journalist och landskapsarkitekt. Dan är förläggare på Arkitektur förlag, redaktör på tidskriften Arkitektur och driver tillsammans med Håkan Forsell podcasten Staden.

Mer innehåll om ämnet