ArkDes kan bli en del av Moderna Museet

ArkDes försvinner som en egen avsändare och som ett eget varumärke när man blir en del av Moderna museet.

I en promemoria som kom igår skriver Regeringen att ”Statens centrum för arkitektur och design upphör som egen myndighet och att myndighetens uppgifter inordnas i Moderna museet. Moderna museet får därmed i uppgift att dels fungera som museum för modern och samtida konst och arkitektur, dels som en mötesplats för arkitektur, form och design”.

Det innebär alltså slutet på Arkdes, tidigare Arkitekturmuseet som vi känt det. ArkDes försvinner som en egen avsändare och som ett eget varumärke när man blir en del av Moderna museet. Statliga anslagsmedel samt resurser från Statens centrum för arkitektur och design överförs till Moderna museet. Organisationsförändringen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2015.

Kanske är det här priset som Arkdes får betala för den svaga ledning man haft under ett flertal perioder. Promemorian slår nämligen fast att ett av målen med sammanslagningen är att ”skapa bättre förutsättningar för det politiska uppdraget att stärka arkitektur, form- och designområdets betydelse för samhällsutveckligen”, samt att man ”under de sex år som myndigheten haft denna uppgift har Arkdes dock inte fullt ut kunnat utveckla de samarbeten som krävs, och det bedöms finnas bättre förutsättningar att göra detta i en större och mer resursstark organisation”.

Mer innehåll om ämnet