Jargong

Arkitekturs redaktörer presenterar tre nya ord i tiden.

Barbietektur
Att Barbiedockans nya mer verklighetstrogna figur är en reaktion på dåliga försäljningssiffror snarare än ett sätt att förespråka ett mer varierat kroppsideal har vi redan räknat ut. Men vad Barbie också har är att hon är ett oskrivet blad. Barbie kan bli vad du gör henne till. Barnvakt, astronaut, arkitekt. Så som det, i den bästa av världar, bör vara att vara människa. Detta till trots är Barbie inte en förebild, menar Duarte Lobo Antunes i senaste Architectural Review. Med utgångspunkt i Barbies många olika hus – från 1962 års enrumslägenhet till de allt större villorna – ser han att de allesammans är destillat av sin samtids ideal. Nu har Barbie fått nya kroppar: Tall, Curvy och Petite. Men det som berättar något om vår tid är i själva verket hur de nya Barbiedockorna kommer att bygga och inreda sina hus.

RealSuecia
Många önskar att svensk arkitektur ska gå i den danska arkitekturens fotspår och bli en framgångsrik exportvara. Detta märks inte minst i remissvaren som kommit in till förslaget till ny arkitekturpolitik, Gestaltad livsmiljö. Man önskar sig helt enkelt en svensk skattkista, med den danska fonden RealDania som förebild. Dock ska man inte bortse från att RealDania, som är en privat fond, också blivit en av dansk arkitektur- och stadsbyggnadspolitiks största makthavare.

ParadvåningXS
Det kan ha att göra med att samma fastighet en gång i tiden rymde funkis-biografen Paraden, men vi har ändå funderat över begreppet ”Paradvåning XS”, namnet under vilket Glommen & Lindberg just nu marknadsför bostadsrätter på Gärdet i Stockholm. ”Det fanns en tid när extra stort var lika med extra fint. Extra stora bilar, båtar och våningar tydde på extra mycket pengar och det var den tidens mått på klass. Så kanske det fortfarande är på vissa håll men idag ses det nog mer som vräkighet. Kvalitet och smak har fått en annan måttstock”, lockar Glommen & Lindberg på sin hemsida, och våra tankar går till Rasmus Wærns artikel i förra numret av Arkitektur om miniatyrrum med maximallyx och om att göra en dygd av nödvändigheten.

Mer innehåll om ämnet

A MAP: Interiörer

Arkitektur förlag presenterar: A MAP – En serie kartor över Stockholms mest sevärda arkitektur. A MAP: Interiörer Visar var du…

139 kr

Visa