Ett system växer fram: det nybyggda Akade­miska sjukhuset nedan­för Uppsala slott, 1860-tal, fortsatt i bruk inom verksamheten. Arkitekt Albert Törnqvist. Foto: Henri Osti/Upplandsmuseet

Vårdens alla frågor

Ska vården i Sverige styras av marknadsekonomi eller vårdprofessionalism? Ska en sjukhusbyggnad vara specifik eller generell? Vårdbyggandet står inför flera viktiga vägval, menar Jesper Meijling...

Logga in för att läsa artikeln.

Mer innehåll om ämnet