Ett system växer fram: det nybyggda Akade­miska sjukhuset nedan­för Uppsala slott, 1860-tal, fortsatt i bruk inom verksamheten. Arkitekt Albert Törnqvist. Foto: Henri Osti/Upplandsmuseet

Vårdens alla frågor

Ska vården i Sverige styras av marknadsekonomi eller vårdprofessionalism? Ska en sjukhusbyggnad vara specifik eller generell? Vårdbyggandet står inför flera viktiga vägval, menar Jesper Meijling...

Mer innehåll om ämnet