Gustav Appell. Foto: Jesper Westblom

Bro Park – en intim galoppbana som vill förmedla en känsla av lugn

Hej Gustav Appell,

Ditt arkitektkontor står bakom Bro Park i Upplands Bro, som man kan läsa om i senaste numret. Berätta, vad lockade med att göra Bro Park?

– Bro Park var ett projekt utan direkta förebilder, men med starka idéer från beställarna. Projektgruppen pratade om arkitektur från första stund och det var en väldigt lockande utgångspunkt.

Önsta gård är en herrgård med mycket gamla anor. Vilka utmaningar såg ni i arbetet?

– Den nedgångna men fina gamla gården och dess omgivande kulturlandskap har hela tiden varit utgångspunkten för vårt arbete. För projektet har det varit väldigt givande att arbeta i ett sammanhang med starka befintliga kvalitéer. Utmaningen var att väva en ny helhet där gammalt och nytt kan samexistera och berika varandra.

På vilket sätt arbetade ni med den nya helheten där gammalt och nytt samexisterar och berikar varandra?

– Vi gjorde först en grundlig analys av den befintliga strukturen. Därefter definierade vi de viktigaste kvalitéerna som vi ville bevara och lyfta fram. Sedan strävade vi hela tiden efter att våra tillägg skulle knyta an till och utveckla det existerande, såväl rumsligt och landskapsmässigt som i skala och materialitet.

Vilken relation har ni till hästsport sedan tidigare? 

– Ingen av oss på kontoret var expert på hästsport sedan tidigare. Men likt de flesta i Sverige hade vi alla en relation till någon av hästsportens olika grenar. Galoppen i sig är ju en av de mindre hästsporterna men å andra sidan kanske den som har starkast och rikast tradition.

Vad har varit viktigast i arbetet med Bro Park? 

– Att gestalta en intim galoppbana där besökaren, de aktiva och hästarna kommer nära varandra.

Vad vill ni att byggnaderna ska förmedla och vilka känslor vill ni ska väckas hos besökaren? 

–  Byggnaderna i sig ska förmedla en karaktär av fart och festlighet, samtidigt hoppas vi att besökarna skall känna en lugnare, underliggande samklang mellan arkitektur, landskap och galoppsport.

Emilia Strandh Holmqvist
Emilia Strandh Holmqvist är webbredaktör för tidningen Arkitektur. Hon har en bakgrund som kulturjournalist och redaktör.

Mer innehåll om ämnet