Den 107 kvadratmeter stora tillbyggnaden är uppmurad med lättbetongblock som sedan delats in i fyra lika stora rum. Foto: Markus Linderoth

En verkstad rik på kontraster

En anspråkslös villa har fått en säregen tillbyggnad som ramar in konstnärlig verksamhet med sofistikerad råhet. I House for two artists hittar Tomas Lauri en tillbyggnad med både integritet oc...

Logga in för att läsa artikeln.

Mer innehåll om ämnet