Hagastaden planeras som en tät stenstad där boende, kultur, forskning, under­­­­­­visning och företagande skapar en attraktiv, trygg och levande stadsmiljö. Bild: White arkitekter Foto: Lennart Johansson

Bo nära men leva tätt

De offentliga stadsrummen i Östra Hagastaden förväntas väga upp områdets täta och höga bostadskvarter. Joanna Zawieja frågar sig om de gröna ytorna står i proportion till området i sin helh...

Logga in för att läsa artikeln.

Mer innehåll om ämnet