#136: Städer och gränser

Gränser: tydliga och nödvändiga, men även diffusa, temporära och oönskade. Vi balanserar på stadsgränsen i detta avsnitt: stadens gräns mot landet, välmåendes gräns mot fattigdomen – och utestängandets gräns som successivt upprättats inne i städerna.

Mer innehåll om ämnet