”... och så kontrollerade vi aldrig att stommarna var återbrukat trä.” Bild: ”La Confessione” av Molteni Giuseppe

Tre ord i tiden: September

Från det digitala biktbåset via fotbollsplanen till franska parlamentet – Arkitektur fångar samtidens uttryck men undrar vart botgöringen tog vägen.

1. Hållbarhetsbikt
Jobbar du i bostadsbranschen och dras med ett gnagande dåligt klimatsamvete? Frukta icke! Nu kan du enkelt gå in på hållbarhetsbikten.se och anonymt lätta ditt hjärta. Biktfadern är ersatt av ett okomplicerat formulär där du som syndat fyller i svaren på: ”Min bikt (saker vi kunde gjort mer hållbart)” och ”Därför blev det inte av”. Förhoppningen är att hållbarhetsbikterna ska ge en bild av hindren för omställningen till en hållbar bostadsbransch och inspirera till handlingskraft. Gott så, men bikt följs av botgöring, vilket utelämnats på hemsidan. Kanske tänker man sig att en katolskt präglad bot av inre självrannsakan och löfte om att aldrig mer göra om det onda ska infinna sig per automatik? Men vore det inte mer effektivt att som under reformationen låta församlingsborna bekänna sina synder i grupp för prästen, som svarade med ett trettio minuter långt tal om uppriktig bättring i livet innan förlåtelse gavs?
Av Veronica Hejdelind

2. Värdera
Allt oftare hör man i fotbollsreferat uppskat­tande kommentarer om en erfaren spelares förmåga att värdera situationen. Det handlar om att överblicka läget och hitta alternativen, att göra rätt val. Fotboll är inte bara teknik och kondition. Man spelar med hjärnan. Erfarenhetsbaserad omdömeskunskap är ett annat namn för denna sorts kunskap. Det är en viktig del av arkitektens professionella kunskap. Allt oftare möter vi i mätbarhets­samhället dessvärre politiker som misstror sådan kunskap. De tror att allt som inte är mätbart bara är tycke och smak och menar att de i så fall har samma rätt att tycka som de professionella. Fotbollens folk vet bättre.
Av Claes Caldenby

3. Halvtimmeshögskola
Utanför entrén till det franska parlamentet trängs under tre dagar 35 klimatforskare, hydrologer, biologer, miljövetare och glacio­loger i ett partytält. De är redo att fånga in och expressutbilda så många som möjligt av nationalförsamlingens 577 ledamöter i bio diversitet och klimatförändring. Även om den accelererade utbildningen inte hinner i fatt de lika axade klimatförändringarna är gratiskursen på 20–30 minuter bättre än ingenting. Initiativtagaren Mathieu Orphelin, energiforskare och expert på energiomställ­ning, förklarar att kursen är opolitisk, ”apartisane”, och denna insikt är kanske den viktigaste. Det gäller att få parlamentarikerna att förstå att klimatet inte är ett åsiktsfält och därmed bara en angelägenhet för dem som har klimatfrågan som politisk profil. Får vi se ett tältuniversitet utanför Riksdagshuset i höst?
Av Malin Zimm

 

 

Mer innehåll om ämnet