Från biofilisk design till värdera: Ord i tiden 2022

Vår tid bjuder ständigt på nya uttryck. Arkitekturs skribenter har fångat upp 24 av dem under året.

Biofilisk design | Vi mår bra av naturupplevelser, konstaterade Edward O Wilson, biologen bakom begreppet biofili. Nu ska vi lockas till jobbet med biofilisk design, efter coviderans skogspromenader.

Boappa | Appen Boappa är plattformen för boendekommunikation som med sin nya chattfunktion sänkte trösklarna ytterligare för verktygslån och grannhjälp. Saknas borr? Boappa grannen!

Bovieran | För 55+ som inte ”tror på regn” är Bovierans lägenhetshus med inglasade vinterträdgårdar ett lockande konceptboende. Partilles Boviera följs av fler i Bålsta, Svedala och Haninge.

Charlesifiering | Kung Charles III hade gott om tid att odla sitt arkitekturintresse innan kröningen, bland annat med grundandet av mönstersamhället Poundbury i Dorset präglat av klassisk arkitektur.

Elektrostat | Den nya energivärldsordningen delar in jordens länder i petrostates och electrostates, där de senare är geopolitiska vinnare, med sällsynta jordartsmetaller som kan användas till batterier.

Faunadepå | När allt mindre grönområden programmeras alltmer ökar vikten av så kallade faunadepåer: stockar och död ved som föder ett varierat insektsliv och därmed ökad biologisk mångfald.

Fragmentering | Fragmentering är en motsats till helhet, ett vanligt ideal för arkitekturen. Men trots att världen fragmenteras, är det inte alltid de stora berättelserna som räddar oss. Ingen helhet utan delar.

Geopark | Världsunika Platåbergen är Sveriges första globala geopark, utsedd av Unesco att ingå i ett nätverk av hållbar naturturism. Kanske kan Platåbergen få en portalbyggnad med verkshöjd?

Halvtimmeshögskola | Under franska parlamentets öppnande ordnades tältuniversitet för klimatkunskap och biodiversitet, där 35 forskare stod redo att fånga in och expressutbilda nationalförsamlingen.

Hållbarhetsbikt | Nu kan du enkelt gå in på hållbarhetsbikten.se och anonymt lätta ditt klimattyngda hjärta. Biktfadern är ersatt av ett okomplicerat formulär. Men hur blir det med botgöring?

Klassisk stil | Efter SOM-institutets rapport om Göteborgarnas önskan om arkitektur i ”klassisk” stil, följer en förvirrad diskussion som fastslår att ”fasader i sten, tegel och trä” gäller som klassicism.

Knarkitektur | Instagramkontot levererar svart arkitekthumor med memkulturens palett av hemlagad form och digitalt folkliga troper, hårt nischat enligt principen ”behöver du fråga är du inte målgruppen”.

Marin kolonilott | Framtidens odlingslott ligger inte på dyr exploateringsbar mark. På en marin kolonilott odlar man musslor och alger i stället för potatis och morötter, demonstrerat i Frihamnen i Göteborg.

Mikroskog | En mikroskog är en tät, snabbväxande plantering av lokal flora enligt en metod utvecklad av botanikerna Akira Miyawaki för urbana platser. Sveriges första är utförd i Hyllie, Malmö.

Mood manager | Det inte helt entusiastiska återtåget till kontorsarbetsplatserna mjukas upp av en mood manager, som ansvarar för stämningen med identitetsskapande och sociala smörjmedel.

Naturban | Naturban ska vara en måttstock för den nya staden där ”stadens dynamik ska möta naturens kraft”. Man får hoppas att den vaga betydelsen klarar mötet med verklighetens planering.

Oligarkitektur | London har varit Moskvas gräddhylla, men med Putins krig slog sanktionerna slutligen till mot kleptokratins exilelit, som tidigare investerat fantasisummor i högprofilerade fastigheter.

Parallellsamhälle | I den svenska politiska debatten tolkas begreppet som ”ghetto” trots att universiteten till 1800-talet utgjorde områden med egen domsrätt. Och vad är Djursholm om inte en parallell värld?

Postacceleration | Konsthögskolans restaureringskurs utgår från ”den stora accelerationen”; efterkrigstidens alla livsmiljöer, skapade då kurvorna pekade brant uppåt. Nu tar vi ansvar för gårdagens framtid.

Spökkök | Fenomenet ”ghost kitchen” har nått oss med små barackbyar dit inga matgäster kommer. Här dubbleras populära restaurangers menyer av spökkökets kockar för hemleverens via bud.

Stadsläkning | Den gamla analogin om staden som kropp, används av Eskilstuna kommun för att beskriva sitt integrationsarbete. Staden “läka ihop”, mentalt och logistiskt, helst utan biverkningar.

Tiktok-hus | I Tiktok-husen eller Hype Houses, samlas kändisar och lägger upp stories omgivna av produktplaceringar bland kolonner, balustrader, statyer och infinity pools.

Virtuella fönster | Virtuella fönster aktualiserades av ett groteskt studentbostadsprojekt för University of California, där 4500 sovceller packats i en korridorlabyrint innanför en klassicistisk fasad.

Värdera | I fotbollen uppskattas den erfarne spelarens förmåga att värdera situationen: att göra rätt val enligt omdömeskunskap, men i mätbarhetssamhällets politik värderas erfarenhet lågt.

——
Detta är kortversionen av 2022 års ord såsom de har plockats upp och beskrivits av Claes Caldenby, Björn Ehrlemark, Veronica Hejdelind, Anders Kling, Annica Kvint och Malin Zimm. Listan sammanställd av Malin Zimm. 
Färska ord i tiden presenteras i varje nummer av Arkitektur.

Mer innehåll om ämnet