Ungt kontor vinner stor tävling

Norlander Arkitektur ensamma om att knäcka arkitekturarvs-koden. 

Det blev Johannes Norlander Arkitektur tillsammans med Arup som vann tävlingen om ny högskolebyggnad – och stationsentré till Station Haga – i Göteborg. I konkurrens med bland andra Kim Utzon, Johan Celsing och Lundgaard Tranberg. Avgörande för vinsten tycks ha varit relationen till det befintliga modernistiska höghuset av Carl Nyrén. Juryn konstaterar att fem av förslagen misslyckats med detta: ”Tre förslag (Haga Forum, Varp och Öppet Hus) har prövat att fylla upp hörnet för att handelskvarteret skall framträda ungefär som andra inom 1800-talets rutnätsstad, medan två (Unus et Vertere och Campus Diem) har utforskat möjligheterna att dra in byggnadens huvudmassa för att införa en lägre skala i korsningen Vasagatan och Haga Kyrkogata. Juryns uppfattning är att förslagen tydligt visar att inget av dessa angreppssätt har skapat en bra lösning på stadsbyggnadsproblemet. Gemensamt för alla fem förslagen är också att man inte har lyckats skapa ett förhållande till Nyréns byggnad som förstärker det modernistiska höghusets närvaro i kvarteret och stadsbilden”.

Det var den koden som Norlander Arkitektur knäckte. Genom, menar juryn att ”en precis indragning av huvudkroppen, som samspelar med en utskjutande lägre del, definieras sambandet med gatan och stadsbilden samtidigt som Nyréns höghus får en pånyttfödd betydelse”.

Mer innehåll om ämnet