Nr 3 2024: Vård och omsorg

Arkitekturens hälsoeffekter är välkända: de är omedelbara, förebyggande och långtidsverkande. Eller? Rum ersätter inte ett par vårdande händer. Men äldreboenden, vårdpersonalens arbetsmiljö och vaccinlaboratorier – samt hela kedjan av väntrum, operationssalar och patientrum – utgör en sorts allmän sjukförsäkring i byggd, fysisk form. Någon ska ta hand om oss när vi blir sjuka, men då måste vi i sin tur ge vården omsorg.

Projekt:
Ersta nya sjukhus, Stockholm av Nyréns, Ratio, Tengboms och Emma Olbers
Ombergsgården, Linköping av Oldfeldt Landskap & Form
Friskafors trygghetsboende, Borås av Brunnberg & Forshed
Forskaren, Stockholm av 3XN