Wisdome Stockholm, Tekniska museet av Elding Oscarson. Foto: Mikael Olsson

Nr 1 2024: Teknikens rum

Vi lever djupt inne i teknikens rum. De är den riktigt påtagliga, kontinuerliga och världsomspännande interiören vi alla delar. Därmed genomsyrar tekniken gränssnitt – och dess mekanismer – också varje aspekt av hur vi planerar och formar fysiska rum.

Projekt som presenteras:
Wisdome Stockholm av Elding Oscarson
Wisdome Göteborg av Wingårdh arkitektkontor
Neko Health, Stockholm av Note Design Studio
On Labs, Zürich av Specific Generic och Spillmann Echsle
Drottning Silvias konsertsal, Stockholm av Arkpabi

Mer innehåll om ämnet