Kulturhusets entréplan vid Sergels torg har fått ett nytt besökscenter med informationsytor, kafé, butik och garderober. Foto: Johan Eldrot

Nytt liv i stockholmarnas vardagsrum

Renoveringen av Kulturhuset av Ahrbom & Partner innebär både återskapande av ursprungliga idéer och nyskapande inredningar. Björn Ehrlemark ikläder sig rollen som ”den nya människa som m...

Mer innehåll om ämnet