Panelen byter riktning i våningshöjd, med en skuggeffekt av den kontursågade kanten. Övervåningens locklistpanel tar vid under entréplanets nedre fönsteromfattning. Foto: Catharina Dahl Palmér

Med tiden som byggherre

Efter restaureringen av Fabel arkitektur blev Skomakarvillan i Mölndal mindre men hantverkskunskapen och berättelsen om huset större. Hedda Arlid om en villa som vittnar om att tiden är den mäkti...

Mer innehåll om ämnet