Panelen byter riktning i våningshöjd, med en skuggeffekt av den kontursågade kanten. Övervåningens locklistpanel tar vid under entréplanets nedre fönsteromfattning. Foto: Catharina Dahl Palmér

Med tiden som byggherre

Efter restaureringen av Fabel arkitektur blev Skomakarvillan i Mölndal mindre men hantverkskunskapen och berättelsen om huset större. Hedda Arlid om en villa som vittnar om att tiden är den mäkti...

Logga in för att läsa artikeln.

Mer innehåll om ämnet