Västsidan med uteplatser i eftermiddagssol och natur på tillväxt med fruktträd och damm. Foto: Sebastian Strandberg/Bohusläningen.

Grannar för livet

Hogslätts Vänboende i Gerlesborg är byggt på tillit mellan byggare, beställare och bank. Rasmus Wærn undersöker hur man gör boendet till en gemensam sak. Vänboendet är en rödmålad läng...

Mer innehåll om ämnet