Betong på klippa

På Lagnö i Stockholms norra skärgård har Tham & Videgård arkitekter ritat ett sommarhus i platsgjuten betong. Betongen ansluter till de omgivande klippornas tyngd. Det avlånga huset är placerat som på en skiva och karaktäriseras av sina tvärställda sadeltak som ger huset en zick-zack rörelse. Arkitekterna liknar huset vid ett antal sjöbodar som är ställda intill varandra.

Ulrika Karlsson kommenterade i Arkitektur 2/2013: ”Det mest intressanta är den materiella bearbetningen av volymerna. Arkitekternas medvetenhet om och intresse för hantverket av platsgjuten betong har gett en lätt synlig tektonik. Den platsgjutna betongens formindelning anpassades för att gå jämnt upp med huskropparnas storlek.  Formindelningen medför en relief av skarvar och fogar som förstärker symmetrin i husvolymerna. Samtidigt som dessa skarvar och fogar gör den rena geometrin materiell, bidrar de till husets abstrakta uttryck genom sin symmetri.”

Huset belönades nyligen av tidskriften Architectural Review som ett av de bästa enfamiljshusen 2013.

8652-039w 8652-046w 8652-016w  8652-026w 8652-058w 8652-066w

Sektion.
Sektion.
Sektion.
Sektion.

Mer innehåll om ämnet