Whiteboken 1951-2018

Whiteboken 1951-2018

Pris: 590 kr
Prenumerant: ? 499 kr

Ett arkitektkontor skriver historia.

White arkitekter har med sina tusentals projekt över två tredjedels sekel sedan 1951 bidragit till att forma det svenska samhället, men har samtidigt formats av samhällets utveckling. Det medarbetarägda kontorets grundläggande syn på samverkan och samhällsrelevans har fått förnyad styrka i en tid när hållbarhet blivit allt viktigare.

Det stora arkitektkontoret är ett på många sätt typiskt svenskt fenomen och ett resultat av den stora skalan i den svenska efterkrigstidens byggande. De stora kontorens historia har dock inte skrivits och här finns ett svenskt bidrag till den internationella arkitekturhistorien som är värt all uppmärksamhet från den som vill förstå både arkitektyrket och den moderna bebyggelsen.

Redaktion: Claes Caldenby, Magnus Borglund, Sten Imberg, Anna Barne.

687 sidor.

Vikt: 2300 g
Dimensioner: 245 × 245 × 50 mm