Tio byggnader som definierade 1940-talet

Tio byggnader som definierade 1940-talet

Pris: 329 kr
Prenumerant: ? 279 kr

1940-talets arkitekter söker nya vägar. Oroliga tider – inte minst kriget – kräver att man ifrågasätter det som tagits för givet. Det var också tid att känna sig lite obekväm med den till vissa delar dogmatiska idé om arkitekturen och stadsbyggandet som hade byggts upp under 1930-talet. Här finns flera exempel på en arkitektur som vill vrida sig ur funktionalismens manifest. Som i Sven Backström och Leif Reinius stjärnhus som ska ha » en dionysiskt dansande rytm, en glad rörelse, vänlighet «. Berättelsen om 1940-talet är en berättelse om alternativa vägar som skulle sjunka undan och försvinna när 1950-talet gjorde sig redo att sjösätta det stora folkhemsprojektet. Format: 170×240, vikt 750 g.

Boken är en del i serien ”Tio byggnader som …” skildrar 1900-talets arkitektur. Övriga böcker i serien kan köpas som paket här.

Dimensioner: N/A