Reconstructing the Stockholm Exhibition 1930

Reconstructing the Stockholm Exhibition 1930

Ord. pris: 219 kr
Prenumerant: ? 179 kr

Kampanjpris 149 kronor gäller till den 30 april! Ord pris är 219 kronor.

Reconstructing the Stockholm Exhibition 1930 / Stockholmsutställningen 1930 rekonstruerad

Stockholmsutställningen 1930 var modernismens genombrott i Sverige och början på en guldålder för svensk arkitektur som uppmärksammats alltmer, också internationellt. Allt revs efter utställningssommaren och dokumentationen i ritningar och foton är knapphändig. Studenter på Chalmers har gjort ett detektivarbete och med stor precision rekonstruerat de viktigaste byggnaderna i modeller i skala 1:50. De presenteras tillsammans med originalfoton och med parallella texter på engelska och svenska.

Redaktör: Atli Magnus Seelow

272 sidor, 265 x 190 x 33 mm, utgivningsår 2016

Vikt: 1100 g
Dimensioner: 187 × 265 × 33 mm