Gunnar Mattsson arkitekt

Gunnar Mattsson arkitekt

Pris: 349 kr
Prenumerant: ? 319 kr

Gunnar Mattsson arkitekt – planer, skjul, snår, nyfunna svårigheter.

Bland de byggnader han ritat finns Etnografiska museet, Leksands kulturhus, Länsmuseet Västernorrland och Birkamuseet. Med en liten produktion av hög kvalitet ingår Gunnar Mattsson i en viktig tradition i det sena 1900-talets svenska arkitektur. ”Ledighet och precision”, ”tydlighet och mångtydighet” är begrepp han själv använder om sin arkitektur. Bilder av snår och skjul inspirerar. Bakom faluröda beklädnader i trä finns en planernas ordning med rötter i den långa arkitekturhistorien. Lusten för ritandet med blyerts 2H och dess ”nyfunna svårigheter” driver honom. ”Stuvar och passar gör man i ritandet, det är min största fröjd”, säger han. Och ”man får inte slarva. Arkitektur är viktigt”. Gunnar Mattsson är inte någon manifestens man, men hans arkitektur är ett stilla motstånd.

Vikt: 1330 g
Dimensioner: 220 × 280 mm