Arkitektsvenska

Arkitektsvenska

Pris: 199 kr
Prenumerant: ? 169 kr

Arkitektsvenska är ett läromedel i svenska som andraspråk riktat till dig som är arkitekt och har ett annat modersmål än svenska. Boken passar dig som är utbildad inom arkitektur, inredning, landskap, stadsbyggnad eller liknande yrkesområden och kan användas för klassrumsundervisning eller självstudier.

I boken finns massor av ord och fraser som är vanliga i arbetet som arkitekt i Sverige idag, och du får möjlighet att öva på språket genom texter, skrivövningar, muntliga övningar, hörförståelser och ordkunskapsövningar. Fokus ligger på ordkunskap, uttal och hörförståelse, men boken innehåller även information och tankar om svensk arkitektur och kultur, vilket ger dig en djupare förståelse för yrkesspråket.

Läromedlet bör användas som ett komplement till allmänna språkstudier och är lämplig för dig som redan kommit en bit på väg i språket. Utgångspunkten är nivå B1 + enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).

• Du som är medlem i Sveriges Arkitekter kan beställa boken helt kostnadsfritt. Beställ här

Vikt: 410 g
Dimensioner: 242 × 170 × 13 mm