Sökresultat

Ur arkivet

Katarinatraktens ordnande. Pristäflingens resultat

Tävling om stadsplan för området kring Katarina kyrka avgjord. "… första och andra pris torde … få anses såsom särskildt framstående …" Utdrag ur tävlingsprogrammet och tävlingsprotokollet. Beskrivning av första och utdrag ur andra pristagarens förslag. Södra bergen. Mosebacke. Fjällgatan.

Afdelningens för Husbyggnadskonst verksamhet under 1909

Verksamhetsberättelse för Afdelningen för Husbyggnadskonst 1909.

Murbruk som material för konstnärlig utsmyckning

Vanligt murbruk mycket användbart som dekorationsmaterial vid konstnärlig utsmyckning av byggnader.

Utställningen av äldre kyrklig konst

Förhandspresentation av utställning i Strängnäs av äldre kyrklig konst.

Gamla svenska städer

Andra volymen av "Gamla svenska städer" utkommit.

Hjorthagens kapell

Positiv recension av Hjorthagens kapell (kyrka).

Arkitekturundevisningens ordnande

Kommentar till olika förslag till omorganisation av den svenska arkitektutbildningen samt publicering av skrivelse i frågan från en kommitté inom Afdelningen för Husbyggnadskonst den 30 mars 1909, undertecknad av Isak Gustaf Clason

Våra byggnadsminnens vård

Föredrag i Afdelningen för Husbyggnadskonst 9 nov 1909 om byggnadsminnesvård med bl a referat av en redogörelse i detta ämne vid arkitektkongressen i wien 1908.

In memoriam

Korta dödsrunor

Eterniten

Skrivelse från K. A. Funke vid Skandinaviska Eternit Aktiebolaget med anledning av artikel i nr 1 om användning av eternit vid byggnadsrestaureringar av konsthistoriskt viktiga byggnader.

Alfred Messel

Presentation av den nyligen avlidne tyske arkitekten Alfred Messelsom bl a ritat museum i Darmstadt, Simonska palatset i Berlin och varuhuset "Wertheim" i Berlin.

Förslag till läroverksbyggnad i Hudiksvall

Presentation av två förslag till läroverksbyggnad varav det av Hagström och Ekman valts till utförande.

Ett par af Sven Silows arbeten

Kort presentation av dels utkast från år1905 till villa för J. Bunge, köpman i Amsterdam, dels studie till en nekropol eller begravningsstad i enlighet med 1906-1907 års tävlingsprogram på Akademien.

Arkitektutbildningens omorganisation

Kritisk granskning av förslag från regeringens sakkunniga till omorganisation av den svenska arkitektutbildningen.

Om utbildningen av våra stadsingeniörer, stadsarkitekter samt högre byggnadsingeniörer

Kritisk granskning av förslag från regeringens sakkunniga till omorganisation av den svenska arkitektutbildningen.