Sökresultat

Inlägg

Alla som vill får sitta

Två nya torg, Forumtorget och Brunkebergstorg, har fått rikligt med bänkplats. Det var länge sedan offentligheten var så generös, skriver Dan Hallemar. Vadd ska vi med torg till? Vad…

Så social kan en plats bli

I dag sätts stort hopp till de offentliga rummens möjlighet att motverka segregation och ojämlikhet – men ska vi lyckas med offentliga platser behöver kunskapen om hur olika gestaltningar ger…

Där naturen tar mer plats

Naturen kommer att behöva mer utrymme i framtidens städer. Konsekvensen av att den biologiska mångfalden i dag ofta kommer i andra hand kan bli förödande, skriver Anders Kling. Där, i…

”Vi ville inte göra något museum”

”Studentbostäder utöver det vanliga”, skriver Tomas Lauri om förvandlingen av S:t Görans gymnasium till studentbostäder. Bakom arbetet står Södergruppen Arkitekter och AIX Arkitekter. Staffan Gezelius har varit ansvarig för den…

Ett studentrum med utsikt

Förvandlingen av S:t Görans gymnasium till studentbostäder respekterar Léonie Geisendorfs byggnad. Resultatet blir studentbostäder utöver det vanliga, skriver Tomas Lauri. Foto: Antonius van Arkel En övergripande strategi när S:t…

Vinstkrav hotar kulturarvet

Det svenska Riksantikvarieämbetet borde tydligare tala för att skydda kulturmiljöer i samhällsbyggnadsfrågor, skriver Elisabet Andersson. Resursmedvetenhet och återbruk är som bekant nödvändigt i en tid av klimathot. Det borde påverka…

Leva och bo med Lewerentz

Sigurd Lewerentz byggnad för Philips har blivit ett hotell. Projektet väcker frågor om krav på autenticitet i förhållande till funktion i ombyggnader, skriver Mikael Bergquist. Foto: Bruno Ehrs Philipshuset är…

”Det vi bygger måste stå länge”

Ulla Antonsson har i decennier arbetat med Whites ombyggnadsprojekt. Per Bornstein har träffat henne för att prata om processerna i Chalmers, Regionens hus och Värmlands museum. Foto: Kalle Sanner….

Så kan återbruk bli en affärsidé

I framtiden är varje byggnad att betrakta som en materialbank. Åtminstone om vi ska börja översätta begrepp som resurseffektivitet i arkitektur. Men vägen till en cirkulär byggbransch är lång och…

Lika mycket dröm som verklighet

Läs ett smakprov ur kapitlet Lika mycket dröm som verklighet, om Brunnsvik folkhögskola, från boken Tio byggnader som definierade 1920-talet. Där borta ligger den, där borta i sluttningen, du ser…

”Alla ytor har en tydlig rytm”

Biblioteket är av lång hävd Uppsala universitets symbolbyggnad, som sig bör i bästa läge högt över staden. Digitaliseringen har inte gjort läsplatserna mindre använda, men kraven på lekamlig spis har…

Läs ett utdrag ur boken Gunnar Mattsson arkitekt!

Från kapitlet Arkitektarbetets arkeologi, utdrag ur den nyutkomna boken Gunnar Mattsson arkitekt Ett första materiellt spår av en personlighet: Efter att ha lyssnat på hur vårt projekt utvecklats sedan sist…

En villa har lagt sig tillrätta på Osbergets slänt

I den gamla villaidyllen har Bornstein Lyckefors ritat en villa som utmanar en konventionell rumsordning. En skicklig balansakt, konstaterar Lisa Daram. Villa Radal ligger i Västra Frölunda, i varierad småhusbebyggelse…