Sökresultat

Ur arkivet

Nya böcker: ”The New Economy of the Inner City. Restructuring, Regeneration and Dislocation in the 21st Century Metropolis”, författare: Thomas A Hutton

Notis

Nya böcker: ”New Towns for the 21st Century. The Planned versus the Unplanned City”, redaktör: Michelle Provoost

Notis

PS Böcker: ”Unter freiem Himmel. Emscher Landschaftspark / Under the Open Sky. Emscher Landscape Park”, redaktör: S Auer

Recension. Landskapsarkitektur i Ruhr-området. "… en sorts katalog över hela Emscher-området och inbegriper även konst, arkitektur, infrastruktur och stadsbyggnad."

Kort om arkitektur. Wolodarski om Wolodarski

Intervju med Aleksander Wolodarski, ansvarig på stadsbyggnadskontoret för planerna för Norra Stationsområdet och Norrtull. "Det som påtagligt kommer att styra byggandet på Norra Stationsområdet är dokumentet Gestaltnings- och kvalitetsprogrammet som utarbetas varefter marken anvisas. Arkitekturen och det offentliga rummet skapas utifrån gemensamma ambitioner där arkitekter, byggherrar och staden går hand i hand."

PS Böcker: ”Politik och stadsbyggande. Modernismen och byggnadslagstiftningen”, författare: Monica Andersson

Recension avhandling. "Den röda tråden i Anderssons välskrivna och spännande avhandling är beskrivningen av hur arkitekter med maktanspråk lierade sig med politiker inom de olika politiska partierna och använde modernismen som ett instrument att skaffa sig makt i samhället och styra utformningen av våra städer."

Byggnader. Skellefteå Kraft, Skellefteå

Arkitektens beskrivning. Kontorsbyggnad för Skellefteå Kraft. Byggnadsår: 2006-09

Byggnader. Skellefteå Kraft, Skellefteå. Rationell arkitektur

Kommentar. Kontorsbyggnad för Skellefteå Kraft. Byggnadsår: 2006-09. "Skellefteå Krafts nya tillbyggnad är i allt väsentligt mycket lyckad."

PS Böcker: ”The Force Is in the Mind. The Making of Architecture”, redaktör: Elke Krasny

Kortrecension. "… en bok … om hur arkitektur blir till. … också en katalog till en utställning med samma namn på Architektur Zentrum i Wien. … en underhållande och mångfacetterad undersökning som beskriver hur olika arkitekter arbetar, tänker och gör när de skapar arkitektur. … en heterogen samling av nu verksamma och döda arkitekter."

Kort om nya böcker: ”Architecture of the Absurd. How ”Genius” Disfigured a Practical Art”, författare: John Silber

Recension i notisform. "Tyvärr är innehållet inte så bra som titeln förtjänar …"

PS Böcker: ”E4 Staden, det trafikala stadslandskapet genom Stockholm”, författare: Bosse Bergman och ”E4:an mot för mot”. författare: Bosse Bergman

Kortrecension. "… tecknas historien om Stockholms norra och södra infart. … hävdar övertygande att man gör ett misstag om man försöker förstå denna nya typ av bebyggelseområde utifrån stadsbebyggelsens traditionella begrepp och typologi. … Bergmans faktarika bokpar är tveklöst ett storverk som utgör en pionjärinsats för hur vi skall se på den helhet som utgör Stor-Stockholm."

PS Böcker. ”Scandinavian Furniture”/”Sourcebook of Scandinavian Furniture”, författare: Judith Gura

Kortrecension. "Samma bok i två olika utgåvor. Ambitiös men föga överraskande genomgång av möbelarvet från och med modernismen och framåt."

Tema: Konstens rum. Nya Kalmar konstmuseum, Kalmar. Stimulerande tillägg med interiöra invändningar

Kommentar. Nytt konstmuseum i Stadsparken, resultatet av en allmän arkitekttävling, beläget i anslutning till Sven Ivar Linds restaurang Byttan från 1939. Byggnadsår: 2006-2008

Kina nu! Jinhua Architecture Park (2007), Jinhua

Kort presentation av ny park med 17 paviljonger av 17 utvalda arkitekter, fem från Kina och tolv från utlandet

PS Böcker: ”Konst och visuell kultur i Sverige : Före 1809” och ”Konst och visuell kultur i Sverige: 1810-2000”, redaktör: Lena Johannesson

Kortrecension

Tema: Rom. Det fjärde Rom?

Kort introduktion till numrets temaavdelning om Rom med Hans Bjur och Gunilla Linde Bjur som gästredaktörer