Sökresultat

Ur arkivet

Myrstedt & Sterns aktiebolags nybyggnad i Stockholm

Beskrivning av Myrstedt & Sterns nya affärshus i hörnet av Norrlandsgatan – Kungsgatan /den första byggnaden i Stockholm med genomförd skelettkonstruktion av armerad betong/.

Svenskt arkitektmöte i Skåne i sommar

Förslag till program för sommarens arkitektmöte, anordnat av Afdelningen för Husbyggnadskonst.

Slottsbacken

Arkitekten till det nya huset för Hovstaten försvarar sig mot Albert Lilienbergs kritik.

Trygg

Recension av Svenska lifförsäkringsanstalten Tryggs hus med huvudentré mot Engelbrektsplan. Ytterligare redaktionell beskrivning av byggnaden. Kontorshus.

Stadsplanetäflingen för Gross-Berlin

Presentation av pristagarnas förslag till stadsplan för Stor-Berlin.

Den nya byggnaden för Hofstaten

Beskrivning av nybyggnaden för Hovstaten vid Slottsbacken på platsen för det rivna s k Indebetouska huset.

Arkitektmötet i Skåne 16-18 juni

Notis om arkitektmöte i Skåne, anordnat av Afdelningen för Husbyggnadskonst

Pristäflan

Utlysning av pristävling om nytt omslag för Afdelningens för Husbyggnadskonst organ "Arkitektur".

Lagercrantz’ bostad, Djursholm

Recension av villa, uppförd för Gustaf Lagercrantz.

Svenska arkitektmötet i Malmö den 16-18 juni 1910

Referat från svenska arkitektmötet i Malmö, anordnat av Afdelningen för Husbyggnadskonst. Program och utflykter. Avslutande besök i Köpenhamn.

”Bergsgården”

Recension av villa, fröken Anna Ströms "Bergsgården".

Hofstatens nybyggnad på Slottsbacken

Lilienberg försvarar sin negativa kritik (nr 5) av Hovstatens nya byggnad vid Slottsbacken. Östberg är också negativ mot den nya byggnaden.

Intryck från utställningen af äldre kyrklig konst från Strängnäs’ stift i dess stiftsstad 1910

Recension av utställningen av äldre kyrklig konst från Strängnäs stift.

Möbeln som konstverk

Reflexioner kring möbeln och dess användning i heminredning. "Ett rum är icke ett konstverk, och möbeln är än mindre ett konstverk. … En möbel är först och främst ett nyttigt föremål."

Litteratur

Rec. av: "Håltegelfabrikation" och "Glasering af tegel". häften utgivna av Sveriges Tegelindustriförening.