Skisserna Museum, Elding Oscarsson. Foto: Åke E:son Lindman

Vinnare Kasper Salin-priset 2017

Skissernas museum, Elding Oscarsson

Så gick ännu ett Kasper Salin-pris till Lund. Den här gången till Elding Oscarsons om- och tillbyggnad av Skissernas museum (Arkitektur 3/2017). Fem år tidigare fick Carmen Izquierdos Domkyrkoforum samma pris. Två projekt som ligger nära varann både geografiskt och typologiskt. Båda publika byggnader med generösa, långsiktiga beställare. Båda skickligt inpassade i Lunds notoriskt svårbebyggda innerstad. Båda med en karaktäristisk metallfasad som sitt signum, men 2017 har cortenstål ersatt mässsing som samtidsmarkör. I år var även Petra Gipps knivskarpa om- och tillbyggnad av Bruksgården i Höganäs nominerad till Kasper Salin-priset, även det ett projekt i genren komplexa transformationer av såväl byggnader som plats- och stadssammanhang.

Där Domkyrkoforum belönades för sin tydliga arkitektoniska identitet prisas Skissernas för hur man löst upp museets gordiska knut med en till synes enkel lösning. Byggnadens estetik spelas ned, kallas i nomineringstexten för ”en välkänd och beprövad arkitekturtradition”. Visst, vi har vi sett en stor mängd mer eller mindre tydliga SANAA/Zollverein- kopior sedan den skolan stod klar 2006. Samtidigt är få arkitektkontor i Sverige mer kompetenta inom detta visuella territorium än just Elding Oscarson, med kopplingar till SANAA och den japanska arkitekturscenen.

Det är lätt att tycka om ett skissernas museum. En plats för berättelser om sökande och irrfärder. En inbjudan att pröva ofärdiga idéer, en öppenhet som vår tvärsäkra tyckonomi kanske behöver mer av. Förhoppningsvis kan om- och tillbyggnaden bidra till att museet hittar nya målgrupper och ny relevans. För oavsett fasadestetik och materialval – visst, det roströda stålet har sedan tävlingsvinsten 2013 hunnit bli rätt överanvänt – så har arkitekternas arbete låst upp huset, sammanfogat årsringarna till en ny helhet och adderat de funktioner som saknades. Skissernas museum har blivit en skarpare och mer mångfacetterad version av sig själv. Omgestaltningens största förtjänst är vad den gör, inte hur den ser ut.

Kasper Salin-priset till Skissernas museum pekar mot framtida arkitektuppgifter med fokus på uppgraderingar och transformation. Där intelligenta arkitektoniska tillägg och alexanderhugg avlockar det be ntliga helt nya kvaliteter. Årets pris handlar om arkitektur som problemlösning. Det är välkommet i en tid som ofta faller för frestelsen att reducera diskussionen om arkitektur till hur hus ser ut.

Du som är prenumerant kan läsa mer om Skissernas museum här