Ruralisera mera

En kulturinstitution, ett universitet och en fastighetsutvecklare. Kan det vara den ultimata trion för att utveckla ett hållbart landsbygdsboende?

I Östersund pågår sedan ett år tillbaka projektet Jamtli Living University (JLU), ett samarbete mellan Nationalmuseums filial Jamtli, Mittuniversitetet, regionala företag och lokal befolkning. Målet är att bygga framtidens ekoby och i planerna ingår 28 hyresrätter, mark för odling och djurhållning samt ett gemensamt hus med plats för bastu, kafé, verkstad och samlingslokal.

En förstudie, finansierad av Tillväxtverket och Region Jämtland Härjedalen, har genomförts och nu pekar kommunen på en tomt i närheten av Jamtli.

– Jamtli har en historia som friluftsmuseum och jag ser det som centralt att en kulturinstitution har en aktiv roll i projektet, säger Kevin Denham, projektledare på Jamtli och initiativtagare till JLU.

– På museet finns det kunskap om allt från byggmetoder till odling och djurhållning ända sedan 1500-talet. Kunskap som självklart är värdefull i ett projekt med fokus på ökad självförsörjningsgrad, minskat ekologiskt fotavtryck, krisberedskap och boendekvaliteter.

En viktig del i projektet är att involvera regionens små och medelstora företag, framhåller Kevin Denham. En tvärvetenskaplig grupp av forskare och doktorander från Mittuniversitetet kommer också att i anslutning till projektet forska i så skilda ämnen som hållbart byggande, ekoteknik, fastighetsekonomi, hälsa och psykologi.

Om JLU får ett positivt myndighetsbeslut och vidare finansiering kommer ekobyn att stå klar 2023. Vi behöver fler goda exempel på ruralisering, anser Kevin Denham och pekar på regionens gynnsamma förutsättningar:

– Här finns tiden, marken och dessutom lokala material för att bygga i balans med naturen.

– Bra ruralisering handlar om att se framåt genom att blicka bakåt.

 

Annica Kvint är kulturredaktör för Arkitektur.

Mer innehåll om ämnet