Möt våra medarbetare: Hedda Arlid

Tidskriften Arkitektur består av en liten fast redaktion, men vi anlitar återkommande en rad framstående skribenteroch fotografer. Vilka är personerna bakom artiklarna och bilderna? Hedda Arlid  är arkitekturstuderande och sedan flera år skribent för Tidskriften Arkitektur.

Vad fick dig att börja intressera dig för arkitektur?
– Jag såg det som en medelväg mellan att arbeta kreativt med formgivning och att kunna påverka riktningen i samhällsbyggandet. Arkitektur är ett slags förhandling mellan vad som är och vad som kan bli. Jag kommer från en småstad i Småland där närheten till skogen, produktion och människorna var påtagliga först när jag flyttade därifrån – men viljan att arbeta skapande och nära människor känns som något som följt med mig därifrån.

Vad, inom arkitekturområdet, tycker du att vi borde diskutera mera?
– Vårt ansvar att problematisera på vilka sätt arkitektur kan låsa upp eller låsa in strukturer för lång tid framöver, t.ex. med avseende på jämlikhet, hållbarhet och tillgänglighet, men också huruvida det i vissa fall är rätt att bygga alls. Det hade även varit intressant om vi kunde komma tillbaka till bygget och diskutera mer om processen att realisera ett projekt. Sen är det inte heller bara arkitekter som behöver diskutera arkitektur – en breddad debatt mellan professioner, användare och politiker känns både inspirerande och nödvändig.

Vad (inom området) tycker du att det pratas för mycket om?
– Parkering. Men generellt tycker jag nog att det pratas för lite. Kanske är fokuset på vad arkitekturen är snarare än vad den gör problematisk, vi ritar skrovet men lämnar liksom skeppet precis när det kastar loss från kajen och hoppas att det flyter. Bilder kan ibland också vara förföriska och utgöra en missvisande skildring av arkitekturen som rum och medskapare av samhället – ibland får jag känslan av att bästa bild vinner. Jag får själv bita mig i tummen för att inte falla för det.

Vilka utmaningar står framtidens arkitekter för?
– Att kunna hantera en potentiellt drastiskt förändrad världsbild med hänsyn till tillgång och fördelning av planetära resurser utan att förlora kvalitet och den arkitektoniska visionen. Jag tror inte att hållbar utveckling kan baseras på samma värden som vi utgår från idag om vi också ska tillåta en rättvis utveckling globalt. Vi har en möjlighet att vara med och omdefiniera vad byggd miljö måste göra.

Namn: Hedda Arlid
Bor: Sedan elva år boende i Göteborg, nu i en hyresrätt nära en känd nöjespark i ett läge med god kollektivtrafik men också mycket bilism och röriga korsningar mellan trafikslag.
Gör: Skriver masteruppsats om vikten av en mångfald av samhällsvisioner som tar sig an hållbar utveckling från olika perspektiv, och utforskar där hur arkitekten kan bidra till en bredare bild av vad framtiden kan vara. Jag intresserar mig i övrigt för hur olika narrativ skapas och skrivs in i rumsligheter och har börjat utforska detta genom scenografi, som en mer temporär kusin till arkitektur. Skriver också i Arkitektur med jämna mellanrum och försöker hitta min röst.

Läs artiklar av Hedda Arlid här och här.