Bobergsskolan, foto: Mattias Hamrén; Adolfbergsskolan, foto: Åke E:son Lindman; P A Fogelströms gymnasium, foto: Agnese Blaubarde; Kunskapshuset Gällivare, foto: Anders Bobert

Arkitekturdagen på Nordbygg Talks – Att bilda skola

Tidskriften Arkitektur och SISAB sätter fokus på skolans arkitektur. Välkommen att inspireras av samhällets mest inflytelserika miljöer!

Ett av de viktigaste arkitekturuppdragen för personlig utveckling såväl som samhällsutveckling är lärandemiljöerna. I skolorna kan man avläsa samhällets ambitioner och visioner för lång tid framöver, liksom vår tids inställning till kunskap och bildning. Samtidigt är skolmiljöer uppväxtmiljöer som skapar minnen och identitet.

Vi presenterar aktuella skolprojekt som bidrar till en utveckling av både individen och lokalsamhället. Arkitekter såväl som beställare är väl medvetna om utformningens betydelse för skolan som ett byggt framtidslöfte. Hur bildar arkitekturen skola idag?

Tidskriften Arkitektur och SISAB i samtal med: Anna Areskough/Max Arkitekter, Anna Burgess Jungstedt och Claes Reichmann/Cedervall, Mattias Palme/LLP arkitektkontor, Mats Jakobsson/MAF Arkitektkontor samt Lars Olausson och Veronica Sundqvist/Liljewall Arkitekter.

Nordbygg Talk genomförs digitalt 20–23 april 2021, Arkitekturdagen 23 april. Registrera dig här.

Mer innehåll om ämnet