Kasper Salin-prisjuryn 2020. Fr v: Torun Hammar (foto: SFV), Dan Stubbergaard (foto: Nicolai Linares), Joakim Lyth (foto: Wingårdhs) och Karin Milles (foto: Rosie Alm).

I huvudet på Kasperjuryn

Varje vecka fram till Arkitekturgalan, som i år äger rum 25 mars i digital form, publiceras nomineringarna i Sveriges Arkitekters fem olika priskategorier. Arkitekturs chefredaktör Malin Zimm har intervjuat respektive jury för de olika priserna om vägen fram till de nominerade projekten. 

Att arkitekturen ska hålla över tid är en tydligt genomgående tanke för Kasper Salin-juryn. Priserna presenteras av Sveriges Arkitekter som ”Sveriges bästa arkitektur just nu”, men det är arkitekturens långlivade kvaliteter som förs fram av flera jurygrupper i de olika priskategorierna. I de fyra Kasper Salin-nominerade projekten finns både flexibilitet och beständighet. Ett bostadsprojekt (Norra Tornen i Stockholm) och tre publika rum är nominerade, varav två är studiemiljöer. Kulturhusets renovering är en balanserad akt av bevarande, förnyelse och brukbarhet, medan de nya lärandemiljöerna Lindholmens Tekniska Gymnasium i Göteborg och Kunskapshuset i Gällivare tar starka roller i sina respektive stadsrum. Att ge något tillbaka till sin omgivning är något som brukar nämnas, så även i dessa projekt där de nominerade projekten bidrar till en positiv stadsutveckling. En klar struktur som ändå ger flexibilitet bidrar till de bestående kvaliteterna. 

Guldstolen, Sveriges Arkitekters pris för inredningsarkitektur, har genom sina fyra nominerade projekt funnit framtidsorienterade projekt där helheten är starkare än delarna. Där Kasperjuryn har sökt följsamhet har Guldstolsjuryn tittat på det egensinniga och kompromisslösa. 

Juryarbetet är alltid en resa, och det gångna året har inneburit mycket planering och försiktighet för att göra det möjligt att besöka och uppleva ”Sveriges bästa arkitektur just nu” – för att upptäcka att bäst just nu måste vara de rum som har förmåga att sträcka sig långt förbi nuet. 

• I nr 2/2021 som utkommer 12 mars presenterar vi Kunskapshuset i Gällivare av Liljewall och MAF arkitekter som är en av de fyra nominerade projekten till Kasper Salin-priset. I samma nummer presenterar vi Mälardalens högskola där AIX Arkitekter står för inredningsarkitekturen, nominerat till Guldstolen.  

Annica Kvint har i Arkitektur nr 5/2020 intervjuat Per Ahrbom, som varit ansvarig för renoveringen av Kulturhuset i Stockholm. Läs artikeln HÄR.

Tomas Lauri har skrivit om projektet Norra Tornen i Arkitektur nr 2/2019. Läs artikeln HÄR.

 

Malin Zimm
Malin Zimm är doktor i arkitektur och var chefredaktör för tidskriften Arkitektur 2019-2022.

Mer innehåll om ämnet