Nr 8 2022 – Den första och den sista bostaden

Den första och den sista bostaden är arkitekternas största utmaning. Arkitekturen avgör livskvaliteten när bostadsytan är liten och behovet av gemenskap stort. Projekt som presenteras: Smeds...

Mer innehåll om ämnet

Byggemenskaper

Hur ska människor kunna få mer makt över utformningen av sitt boende och hur kan vi öka mångfalden av boendeformer…

329 kr

Visa