Ett egen-regi-projekt i Fiskebäckskil av Rossing Arkitektur under uppförande. Foto: Tomas Rossing

”Utan risktagande ingen vinst”

Med lågkonjunkturen följer en möjlighet till en ny roll för arkitektkontoren, menar representanter för föreningen Byggande arkitekter.

Stora byggdrakar och fastighetsinvesterare drar nu i nödbromsen. Fastighetskrisen har bara börjat och en ny arena för fastighetsinvesteringar formas nu med plats för snabbfotade, innovativa aktörer. Spelplanen förändras och arkitektkontoren har möjlighet att positionera sig för en ny roll som starkare part i projekten. Det gäller att våga ta chansen och ta för sig.

Det faktum att traditionella byggherrar i lågkonjunkturen pausar projekt och delvis monterar ner sina organisationer medför stora risker för att fastighetsutvecklandet avstannar. Samtidigt ger det oss arkitekter möjligheten att erbjuda våra beställare fler tjänster, men även att utmana dem som
en annan typ av mindre byggmästare. Vi arkitekter måste visa att vi vill och att vi kan ta ansvar fullt ut för det vi skapar. Inte minst ekonomiskt. Utan risktagande ingen vinst.

Det finns också fler sätt för oss arkitekter att kliva fram, utöver att bygga själva. Ett alternativ är att bygga i partnerskap med andra och ett annat att ta steget och bli styrande i en projektorganisation genom projekt- eller projekteringsledning. Samarbete är ytterligare en alternativ väg 
att fullt ut kunna påverka byggnadernas kvalitet och att få styra inriktningen och ambitionerna i projekten. Nu är det hög tid för kraftsamling inför att konjunkturen vänder.

Vi arkitekter har oftast en god helhetssyn. Genom en starkare arkitektroll tar vi kontroll över värdeskapandet, både arkitektoniskt och ekonomiskt. En bättre lönsamhet för arkitektföretagen ger möjlighet att ägna mer tid åt utveckling och med en ökad förståelse kring byggandets ekonomi och komplexitet ges en konkurrensfördel. När vi är konsulterande arkitekter efterfrågas endast en liten del av vår kunskap medan vi som byggande arkitekter kan bidra med hela vårt register.

Föreningen Byggande arkitekter bildades för tio år sedan med ambitionen att stärka den svenska arkitektrollen framför allt genom att agera som byggherre. Föreningen är ett nätverk för arkitektföretag där vi utbyter erfarenheter och lär av varandra.

Vi upplever i föreningen att kommun-processerna för både detaljplaner och bygglov blir mycket mer effektiva och kreativa när vi också är byggherrar. Det faktum att vi slipper mellanhänder ger oss möjligheter att driva stadsbyggandet framåt. Arbetssättet skapar en effektiv kollegial dialog där projekterande och kommunala arkitekter pratar samma språk och kan lyfta den goda arkitekturens möjligheter.

Tillsammans hittar vi lättare de ramar som gör det möjligt att skapa de långsiktigt hållbara stadsrummen och en mer intressant arkitektur. I dag är bostadsbyggandet likriktat och som byggande arkitekter kan vi motverka detta då vi drivs av att utveckla nya typer av boenden, mer hållbara byggmetoder och nyskapande tekniska lösningar.

Byggande handlar om makt och inflytande. Att vara byggherre innebär att ha kontroll över vad som ska låta byggas och att bygga i egen regi är för arkitekterna ett sätt att ta ett kliv upp i byggbranschens cementerade hierarki. Vi vet att detta över lag leder till bättre arkitektur och vi ser nu fler och fler goda byggda exempel. Dessa projekt är oftast skapade utifrån glädjen i att få ta fullt ansvar och slippa kompromissa.

Hur ska en bättre arkitektur kunna skapas utan engagerade och kompetenta arkitekter?

Alexander Lenre Simittchiev, Stadstudio
Anders Rotstein, Sandellsandberg arkitekter
Andreas Ferm, Inkluderande Fastigheter
Magnus Månsson, Semrén Månson arkitekter
Per Wåhlin, Wåhlin arkitekter
Föreningen Byggande arkitekter

Mer innehåll om ämnet

Tre ord i tiden

Kvartalsarkitekturens intåg, tvättsvampsstaden suger upp översvämningar och well-indexet ger oanade möjligheter till mer pappersarbete. Tre ord från arkitekturhösten.  Kvartalsarkitektur Att…