Parkerna trädgårdarna landskapet – 400 gröna år i Göteborg

Alléerna, lekplatserna, havsbaden, bostadsgårdarna, älvstranden, kolonilotterna, naturområdena, promenaderna och favoritparken. Alla är de delar i den gröna staden, den som växer och förändras med åren och årstiderna. I den här boken skildras den fyrahundraåriga historien om Göteborgs gröna rum.

Om visionärerna som planterade träden för hundratals år sedan för att vi ska kunna promenera under dem idag. Om staden som reste sig ur vattnet och fick hjälp av nederländska ingenjörer för att flyta. Om lediga dagar i Hisingsparkens grönska eller bland hundratals arter i Värdens park. Om en stad som måste skötas och vårdas, förändras och förädlas, utvecklas och värnas.

Kanske är det gröna det värdefullaste i alla städer. Det här är berättelsen om det gröna Göteborg.