Landskap nu! Landscape now!

Landskap Nu! samlar de intressantaste projekten inom den nutida svenska landskapsarkitekturen. Från storskaliga våtmarker till välkomnande badplatser, via småstadstorg och blommande bostadsgårdar.

Landskapsarkitekturen i Sverige befinner sig på en bra plats, och en utmanande. Det har under en längre tid funnits en vilja och pengar att investera i det offentliga rummet, samtidigt har ytorna krympt och kraven ökat. Med klimatförändringar och ekologiska hot kliver konstformen fram som den nödvändiga nyckeln till förändring. Samtidigt ska staden förtätas, naturmark tas i anspråk. I den här boken presenteras landskapsarkitekturens svar på dessa utmaningar och de byggda resultaten av investeringarna i den konstform som mer än någon annan bär tidens och framtidens prägel.

Språk: Svenska, engelska