Sökresultat

Ur arkivet

Stadsarkitekterna i våra smärre städer

Reflexioner över stadsplanering i allmänhet och över behovet av stadsarkitekter även i mindre städer.

Byggnadsraset i Gäfle

Referat av undersökningen om orsakerna till byggnadsraset vid nybyggnaden av post- och telegrafhuste den 18 december 1910.

Stockholms stadhus

Kommenterande beskrivning av I. T. av förslag till stadshus av Ragnar Östberg, den senares egen beskrivning av förslaget samt utdrag ur sakkunniges uttalande.

Meddelande om New-Yorks konstkommissions verksamhet

Presentation av verksamheten vid New Yorks konstkommission, vars befogenheter berör byggnadskonst, stadsplanering och offentlig monumentalkonst.

Byggnadsraset i Gäfle

H. Kreüger, konstruktör av betongkonstruktionerna i det rasade post- och telegrafhuset, försvarar sig mot slutsatser i Carl Forssells artikel i nr 4. Svar av C. F.

Internationella arkitektkongressen i Rom 1911

Kort presentation av programmet vid internationella arkitektkongressen i Rom 1911.

Svenskt arkitektmöte

Notis om arkitektmöte i november i samband med Svenska Teknologföreningens 50-årsjubileum.

Arkitekturundervisningen

Proposition från regeringen till riksdagen om förändring av arkitekturundervisningen vid konsthögskolan.

Statens kraftverk vid Trollhättan

Beskrivning av kraftverk vid Göta älv till vilket arkitekten ritat tre byggnader: tubintagningsbyggnaden, maskincentralen och ställverksbyggnaden.

Arkitektens yrkesansvar och hans förhållande till byggnadsutförandet

Diskussion i Afdelningen för Husbyggnadskonst över ämnet Arkitektens yrkesansvar och hans förhållande till byggnadsutförandet. Det väsentliga ur inledningsföredraget av Ivar Tengbom publiceras.

Nybildad arkitektförening

Ny arkitektförening, Sveriges allmänna arkitektförening, bildad. Konkurrent till Svenska Teknologföreningens Afdelning för Husbyggnadskonst.

Nordiskt arkitektmöte

Norske Arkitekters Landsforbund uppskjuter nordiskt arkitektmöte i Norge till sommaren 1912.

”Resten” af Elis Benckert

Recension av utställning på Birger Jarlsgatan, där Elis Benckert ställer ut möbler och keramik.

Arkitektutbildningen

Presentation av riksdagens godkännande av K. M:ts propositioni frågan om undervisningen i arkitektur vid konsthögskolan. Referat av statsrådets uttalanden.

Meddelanden. Kalmar

Nyuppförd vaktmästarbostad ("villaliknande byggnad a la Djursholm") vid Kalmar slott "i hög grad störande".