Arkitektur 3 2024

Arkitektur 3 2024

229,00kr

Arkitekturens hälsoeffekter är välkända: de är omedelbara, förebyggande och långtidsverkande. Eller? Rum ersätter inte ett par vårdande händer. Men äldreboenden, vårdpersonalens arbetsmiljö och vaccinlaboratorier – samt hela kedjan av väntrum, operationssalar och patientrum – utgör en sorts allmän sjukförsäkring i byggd, fysisk form. Någon ska ta hand om oss när vi blir sjuka, men då måste vi i sin tur ge vården omsorg.

Projekt som presenteras:
• Ersta nya sjukhus, Stockholm av Nyréns, Ratio, Tengboms och Emma Olbers
• Ombergsgården, Linköping av Oldfeldt Landskap & Form
• Friskafors trygghetsboende, Borås av Brunnberg & Forshed
• Forskaren, Stockholm av 3XN

Vikt: 470 g
Dimensioner: 297 × 25 × 6 mm