Ung Svensk Arkitektur

Ung Svensk Arkitektur-priset delas ut av tidskriften Arkitektur. Utmärkelsen instiftades 2001 under namnet Debutpriset. År 2013 döptes priset om till Ung Svensk Arkitektur, och delas sedan dess ut vartannat år till en ung svensk arkitekttalang.

Priset tilldelas upphovspersonerna (kontoret) men juryns bedömning sker genom bedömning av inskickade projekt som ska vara max två år gamla, räknat efter färdigställande. Projekten ska vara byggda eller genomförda fysiskt, men måste inte vara uppförda inom Sveriges gränser.

Det är möjligt att skicka in flera förslag, men inlämningarna måste ske separat. Alla som är under 40 år som har ett projekt som är genomfört under de senaste två åren kan skicka in sina projekt och anmäla sig till tävlingen för den bästa unga svenska arkitekturen.

Alla genrer bedöms: inredning, byggnad, landskap och planering. Vid projektets färdigställande bör medarbetarna ha varit max 40 år för att befinna sig inom prisets bedömningskriterier.

Se på YouTube när chefredaktör Malin Zimm föreläser för studenter om tidskriften Arkitekturs pris Ung svensk arkitektur 24 februari 2022.