Arkitektur 9/1952 s. 194-195 Hotell Malmen, Stockholm

”Ökningen av betalningsförmågan har givetvis påverkat alla hotelltyper”

Hotell är en föränderlig typologi, det framgår inte minst när man läser äldre nummer av Arkitektur. Vi bjuder här på en återblick i arkivet –  Sven Silows artikel ur nr 9 1952, om hur h...

Logga in för att läsa artikeln.